Иог хүний биед хэрхэн сайнаар нөлөөлдөг тухай баримтуудыг эдүгээ шинжлэх ухааны судалгаануудаар нотолсооор байна.

Иогийн шинжлэх ухаан номд хүн иогийн байрлалд орж, хөдөлж, зогмох үед цусны урсгал, амьсгалын шинж чанар хэрхэн өөрчлөгддөг болон иог хийх арга зүйг бодит баримт, тайлбар зургуудаар нэг бүрчлэн тайлбарлажээ. Дасгалаа төгөлдөржүүлж, иогийн ач тус оюун санааг, бие махбоддоо мэдрэн хүртэхэд тань энэ ном хамгийн шилдэг гарын авлага болно.