Шилүүс гэхээр Мийнхэн овгийн араатан гэж нийтээрээ гадарлана.