Тэнгэр шүтлэг харин хүмүүний өдгөө ойлгож заншсан шашин нэрийтгэлийн төлөв чанарыг төгс олж хараахан гүйцээгүй асан юмсан уу даа?!