Бидний ажин түжин амьдрал, хүмүүс, зан үйл, шашин шүтлэгийн тухай зохиогчийн хувийн дуранд буусан фото-мэдээллээс сонирхоно уу.

Энд хэнийг ч буруутгах баалах санаа агуулаагүйг анхаарна уу!