Үндэстний тойм сэтгүүлийн №56, 55, 54дугаарт хэвлэгдсэн зургууд. С.Цогтбаярын бусад хэвлэл мэдээлийн хэрэгсэлд гараагүй нэн шинэ бүтээлийг зөвхөн Үндэстний тойм сэтгүүлээс үзэж болно.