2018 оныг бид аанай сонин сайхнаар дүүрэн өнгөрөөлөө.