������������������ ������ �������� 0 нийтлэл байна