������������ �������������� ������ 0 нийтлэл байна