������������ ������������ �������������������� 0 нийтлэл байна