������������ ���������� ������������ 0 нийтлэл байна