������������ ���������� ���������� 0 нийтлэл байна