������ ������������ ������������ ���������������� 0 нийтлэл байна