���� �������������������� ���������� ������������ ���������������� 0 нийтлэл байна