�� ���������������� ���������������� 0 нийтлэл байна