Хуучны зарим киноны уран бүтээлийн ур чадвар үнэхээр сайн