Монголын шилдэг хөвгүүийн нэг Батзоригийн дурсгалд